Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 03.07.2019 11:37:26 

chovatelská stanice morčat Golden Bay

samičky za duhovým mostem

 

                                                      Bydlely u nás a s námi  ....

                                                    

   ... toto je ta smutná část našich stránek, neboť i každá mince má dvě strany.  Kdo sdílí radost z chovu zvířat, musí sdílet i onu druhou stranu mince, jenž k chovu, jakož i k životu samému, patří. Jakož světlo i tma jsou součástí dne.. Ani ta nejlepší péče našim zvířatům nemůže dát nesmrtelnost ...  Nechceme, aby samičky, o které jsme se po celý jejich život starali a ony nám dávaly radost, včetně radosti z jejich máďat, odešly za "duhový most" beze stopy do zapomnění... Jim s vděčností věnujeme tuto stránku. Nedaleko Sázavy na naší zahradě mají důstojné pietní místo spočinutí jejich schránek tělesných. Tam vzniká malá zahrádka plná kapradí a kamenných mohylek, kteroužto chceme učiniti krásnou...  A těšíme se, jsouce o tom přesvědčeni, že se nám jejich zvířecí "chlupatá dušička", zas v jiném těle morčecím, vrátí. To je krásné, radostné a nadějeplné zadostiučinění ...

                                                                                                                                                                

                                  Anežka Golden Bay  

                     

                                                   matka vrhu: F            

Anežka je skrze jejího syna Fausta prámáti našeho chovu. Odešla náhle na blíže nespecifikovanou dýchací infekci.

                                                      18.10.2009  -  23.4.2011
                                  plemeno: hladké   barva: béžová se zlatou         
   matka: Růženka Dvůr Obora                  otec: Winkie Dvůr Obora, r.č.: 1052/10

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 

                                 Rennie Dvůr Obora

                       

                                                             matka vrhů: B, E, K

Krásná Rennie s osobitou milou povahou  ..  Po porodu vrhu "K" dlouho churavěla.. Často si na ni vzpomeneme.

                                                         21.4.2009 - 6.2.2012
                                          plemeno:  hladké satén      barva:  lila          
   matka: Zita Terra Punctata, r.č. 1153/09     otec: Dobeš Elegans, r.č.: 1014/08

                                                                         

                                                     

                                                        Kiki "Panda"

                      

                                            matka vrhů:  C, J & dva vrhy mazlíků

    Spolu s Mikiňákem k nám přišla 30. března 2009, aby u nás strhla lavinu chovatelského nadšení. Dala nám čtyři vrhy a přirostla nám k srdci. Zbyl nám u nás po ní Jonathan a Zuzka ..  Umřela na následky císařského řezu při páté březosti s Faustem. Mnoho návštěvníků našich stránek ji považují pro její zbarvení, vypadající jako medvídek panda, jako naše nejhezčí morče...

                                                      02/2009 - 23.3.2012
                                         plemeno: hladké     barva: černo-bílá              
                                                           rodiče neznáme

     

                                                  Minnie Golden Bay

                                                        

                                                                      matka vrhů:  P, U

         Minnie  uhynula náhle v nejlepším věku. Dala nám krásný vrh "P".

                                                                  15.6.2011 - 16.9.2013
       plemeno: anglický crested ATG    barva: lila šafránová argente, r.č.: 1067/11

        matka: Meruňka Dvůr Obora                     otec: Irvin Golden Bay, r.č.: 0369/11

 

                                              Meruňka Dvůr Obora

                                                     

                                                                 matka vrhů M, R, V

   Meruňka  nám spolu s Irvinem dala řadu krásných mláďat, z nichž Malaig a Vigo se dokonce vrátila do jejího původního domova CHS Dvůr Obora. U nás od ní zůstal krásný sameček Radúz. Odešla na hranici svých plodných let.

                                                             11.10.2010 - 22.9.2013
                               plemeno: US teddy SG               barva:  lila
  matka: Europa Dvůr Obora                      otec: Winston Dvůr Obora, reg.č.: 1144/09

 

                                           Zuzka "Červánek"

                                                        

                                       matka "mazlíkovského vrhu" s Winkiem Dvůr obora

    Zuzka se narodila jako jeden ze čtyř mláďat našeho úplně prvního vrhu, kdy jsme ještě nevěděli, že budeme chovnou stanicí. Stejně jako její rodiče dostala jméno po její o 30 let starší předchůdkyni, též prvním mládětem, dnes už pro mne legendárních morčat, jenž jsem měl jako dítko v roce 1979.  Zuzka byla moc milé morče a zůstala u nás jako mazlík. Takovou měla i povahu. V březnu 2013 byla operována pro cysty mléčných žláz. Výborně se zozavila, nicméně ve 4,5 letech asi nadešel její čas ... :-(

                                                                 4.6.2009 - 11.1.2014
                                              plemeno: rozeta  NS         barva: černo - bílá
         matka: Kikia "Panda"                                   otec: Mikiňák

 

                                  Růženka Dvůr Obora

                          

                                                          matka vrhů: A, D, H, Q

 Růženka nám odešla náhle po jeden den trvajícím náhlém ochrnutí a apatii  - jen o měsíc nepřeskočila laťku svých pěti let ... Má výsadní postavení v našem chovu, neboť většina našich chovných samečků jsou její pra-potomci (Faust, Irvin, Radúz, Diego) už v šesté generaci. Byla, spolu se sestrou Rennie,  také naším prvním morčetem, které jsme si v červnu 2009 přivezli jako "čistokrevné" z CHS Dvůr Obora a spolu z Winkiem od tamtéž nám pak dala i první vrh A v rámci naší čerstvě zaregistrované CHS. Růženka byla moc hodná a bude nám mezi samičkami renteérkami pořád chybět ...

                                                        21.4.2009 -  14.3.2014
                   plemeno: hladké SG            barva: lila se zlatou a bílou
        matka: Zita Terra Punctata, r.č. 1153/09       otec: Dobeš Elegans, r.č. 1014/08

 

                                        Wiggy Dvůr Obora

                                           

                                                       matka vrhů: S, X

      Wiggy nám uhynula na následky komplikovaného potratu ...  :-(

                                                    27.6.2011  -  28.3.2014
                             plemeno: hladké           barva:  černá                r.č.: 1066/11
 matka: Princezna Terra Punctata, r.č.1063/11        otec: Fantom Savonnier

 

                                            Limetka Dvůr Obora

                                 

                                                       matka vrhů:  Z, C1

   Limetka uhynula nečekaně po náhlém potratu čtyř mláďat 20.7.2014. Komplikace přišly náhle, kdy jsme u ní našli 20. července čtyři mrtvá nevyvinutá mláďata. Konec jejího života pak přišel velmi rychle a předčasně..  Dožila se jen něco málo přes jeden a půl roku. Hladil jsme ji, když umírala a bylo zjevné, že se už nedá nic dělat. Věříme, že snad svůj krátký život u nás prožila hezky  ...  Pochováme ji u nás na zahradě, společně s jejími mláďaty tak, jak jsou pochována všechna naše ostatní morčata.  (vizte fotogalerii).

                                                 16.11.2012 - 21.7.2014
                           plemeno: hladké                    barva: černá
        matka: Helen Dvůr Obora          otec: Myšák Dvůr Obora, r.č.: 0496/11

 

                                               Agája Golden Bay

                                               

                                                                  matka vrhu F1

                                                    12.7.2013 - 26.11.2014
                     plemeno: hladké  satén           barva: ice béžová
       matka: Xena Long Meadows              otec: Radúz Golden Bay, r.č.: 0185/12

 

                                               Albína Golden Bay

                                                  

                                                                   matka vrhů G, CH

  Albínka byla naším prvním registrovaným morčetem prvního vrhu A.  Sama  nám dala dva vrhy, do dalších jsme ji nenutili..  Měla plachou "saténovou" povahu, často trpívala mykózami.  V posledním roce života byla velmi křehká, oslepla na pravé oko a na krátkou dobu i ochrnula na zadní nohy. Přesto se z toho rychle dostala, opět zas běhala a prožila s ostatními samičkami-rentiérkami další  rok v dobré kondici. Dožila se pěti a čtvrt roku...  Budeme na ni, stejně jako na její mámu Růženku i sestru Anežku, vzpomínat ...

                                                              18.10.2009 - 1.2.2015
                            plemeno: hladké satén           barva: bílá      r.č.: 0206/10
    matka: Růženka Dvůr obora                  otec: Winkie Dvůr Obora, r.č.: 1052/10

 

                                          Sidonie Golden Bay

                                                   

                                                                matka vrhů: Y, E1, I1

 Sidonie byla naším prvním odchovaným morčetem čokoládové barvy (viz vrh "S"). Nechali jsme si ji v chovu, přestože brzy po té začala být "čokoládová" v dalších odchovech přímo naší profilovou barvou. Bohužel,  její život nebyl dlouhý. Koncem dubna 2015 ochrnula a nedlouho po tom uhynula ...  Její syn Ireo, kterého jsme si nechali jako mazlíka, nám ji bude připomínat.

                                                                7.9.2012 - 2.5.2015
                      plemeno: anglický crested ATG          barva: čokoládová

  matka: Wiggy Dvůr Obora, r.č.: 1066/11           otec: Irvin Golden Bay, r.č.: 0369/11

 

                                               Zanté Dvůr Obora

                                                     

                                                              matka vrhů D1, H1, J1

  Krásný samička, zakladatelka naší chovné linie tříslových morčat. z každého z tří vrhů, které nám dala u nás zůstalo jedno její mládě (Diego, Hortenzie, Josefína).  Koncem léta 2015 byla velmi vyhublá,  porodila dvě mláďata, která záhy uhynula a přežila je jen krátce ...  Bude v našem chovu chybět ..

                                                              15.6.2013 - 10.9.2015
                      plemeno: anglický crested satén, ATG         barva: lux černá
         matka: Helen Dvůr Obora                               otec: Inkoust Dvůr Obora

 

                                        Hortenzie Golden Bay

                       

                                                            matka vrhu: L1

 Hortenzie nám hodně připomínala Rennie - barvou i přítulnou povahou ...  S Radúzem přivedla na svět krásný vrh L1. Vzhledem k její drobné konstituci jsme ji už nepřipouštěli, ač jinak měla ty nejlepší chovné předpoklady. Právě ona křehkost asi stála za jejím předčasným odchoden za duhový most za mámou Zanté ...

                                                             12.7.2014 - 2.6.2016
                               plemeno: hladké satén ATG         barva:  tan lila
  matka:   Zanté Dvůr Obora                                             otec: Viktor Dvůr Obora

 

                                     Ladesta Golden Bay

                        

                                matka vrhu "O"

   Krásná Ladesta, řečená Laduška, neměla lehký život, přestože to byla milá a přítulná samička. Přivedla na svět jen jedno mládě -  Olinku, ale pak  dvakrát potratila s Jonathanem a další vrhy jsme již neriskovali.  Mnohokrát měla kožní problémy, z nichž se vždy zotavila. Bohužel uhynula dřív, než její máma Xena, s níž  do jejích posledních dnů bydlela.

                                                          17.4.2011 - 8.8.2016
      plemeno: hladké      barva: béžovo šafránová argente   r.č.: 1124/11
 matka: Xena Long Meadows   otec: Winkie Dvůr Obora, r.č. 1052/10

 

                                              Xena Long Meadows

                             

                                  matka vrhů: I, L, T, A1   

  Xena se dožila požehnaného věku bezmála sedmi let ; v dlouhověkosti tak u nás drží rekord. Do našeho chovu se nesmazatelně zapsala též svým zbarvením, které předala svému synovi Irvinovi a ten pak dalším, čímž vznikla chovná linie lila šafránová argente, kterážto krásná barva se stala u nás vlajkovou a nejoblíbenější. Všechna naše současná morčata s příjmením "Golden Bay" jsou jejími více, či méně vzdálenými potomky již do páté generace.  Tato krásná samička bude v naší "smečce" morčecí hodně chybět...

                                                               20.1.2010 - 5.10.2016
                  plemeno: hladké SG         barva: solid argente béžovo šafránová
           matka: Tracy Long Meadows, r.č. 1625/09   otec: Vasco Terra Punctata

 

                                  Hermosa Consuelo (Hermínka)

                          

                                                  matka vrhů W, B1, G1

                                                           16.7.2012 - 15.10.2017
       plemeno: hladké ATG                  barva: béžová
 matka: Nobly Teddy Od Nicolette, r.č. 0622/11     otec: Hip Hop Dvůr Obora, r.č. 0703/09

 

 

TOPlist